ยินดีต้อนรับเข้าสู่ mapsmile.com

Admin, mapsmile.com

      เว็บไซต์ mapsmile.com  ได้เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ จากเดิมเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลแผนที่บน Google Map พิกัด สถานที่่ต่างๆ เปลี่ยนเป็น รับปรึกษาการพัฒนาองค์กรโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยทำงาน โดยใช้ชื่อว่า smile9project
     smile9project  รับให้คำปรึกษา และพัฒนาโปรแกรม ที่เหมาะสมกับองค์กรเพื่อให้องค์กรของท่านทำงานได้ง่าย สะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว และยังมีข้อมูลต่างๆที่สามารถนำมาสรุปเพื่อเป็นรายงาน สำหรับตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆได้ ซึ่งทางเราสามารถทำได้ทั้ง Web Application , Window Application และ Mobile Application  

เว็บไซต์ อยู่ในระหว่างจัดทำ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ smile9project@gmail.com

TAGS: smile9projet , เชียนโปรแกรมแผนที่, เขียนโปรแกรม, web application ,window application

 • ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม

  การพัฒนาโปรแกรมนั้น มีขั้นตอนดังนี้
  1. รับทราบความต้องการและ เงื่อนไข (Specification)
  2. กำหนดขอบเขตการจัดทำระบบ (SYSTEM FLOW)
  3. การออกแบบโปรแกรมเบื้อต้น (Design)
  4. จัดทำระบบ (Programming)
  5. ทดสอบระบบ (Testing)
  6. นำไปใช้งานจริง   (GO LIVE)

  Read More »

 • ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรม ?

  การดำเนินธุรกิจในโลกปัจจุบัน เป็นธุรกิจทีมีการแข่งขันสูง  การใช้เวลาที่น้อยลง และความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลกลายเป็นสิ่งที่ต้องการ ดังนั้นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้จึงเป็นคำตอบสำหรับใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการแข่งขันทางธุรกิจ  ลองดูจาก 2 บริษัท ตัวอย่างง่ายๆ บริษัท A กับ บริษัท B

  Read More »